ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

อุตสาหกรรม

 ช่างยนต์
   หลักสูตร เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (เบนซิน)
   หลักสูตร เครื่องจักรยานยนต์
 ช่างไฟฟ้ากำลัง
   หลักสูตร พันมอเตอร์
   หลักสูตร เครื่องทำความเย็น
   หลักสูตร เครื่องปรับอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น