ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรที่เปิดสอน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 นวดแผนไทยประยุกต์
    หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
                 (กระทรวง ห้อง 1) อ.ดาลัด
    หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ
                 (กระทรวง ห้อง 2) อ.นวล
    หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ
                 (กระทรวง ห้อง 3) อ.สุนันทา
    หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
                 (กระทรวง ห้อง 1) อ.สุนันทา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น